Fabrika Ses Yalıtımı

Fabrika Ses Yalıtımı

 

Fabrika içi ses yalıtım kabinleri

Fabrika içi ses yalıtım kabinleri

Gürültü hem bedensel hem de ruhsal çeşitli sağlık sorunları yaratırken, 85 dB (A) düzeyini aştığı takdirde bir meslek hastalığı olarak kabul edilen sağırlığa neden olmakta, duyma yeteneğini kaybettirmektedir. iş Güvenliği ve işçi Sağlığı Tüzüğü’nde yeterli sınırlama ve önlemler

yoktur. Azımsanmayacak sayıda iş yerinde ise çoğu zaman bilgi eksikliği veya umursamazlıktan doğan davranış, işçi sağlığını tehlikeye atacak düzeydedir. Bir dokuma fabrikasında yapılan ölçümler çalışanların emekli olmadan % 35’inin sağır olma riski ile karşı karşıya olduğunu göstermiştir.

Bazı araştırıcıların “günlük terör” diye de nitelendirdiği gürültü rahatsızlık veren sestir. Herkesin sesi gürültü olarak algılamaya başladığı eşik farklı da olsa, belirli bir değerden sonra herkes algılanan sesin gürültü olduğu hakkında hem fikirdir. Gürültü, düzeyine göre duyma yeteneğimize ya hemen anında, ya da uzun bir süre gürültülü ortamda kalındığında zarar verir. Gürültünün insan beden ve ruh sağlığına olumsuz etkidiği bilinmektedir.

Tüm bu sebeple ; Fabrika içi ortam gürültüsü 85 db(A) nın üzerinde olan kısımlar, makineler yada bu gürültüye maruz kalan operatör, personel yada işçi gruplarının sağlığı ve performans durumu için muhakkak Fabrika içi ses yalıtım uygulaması yapılması gerekmektedir. Edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda ses yalıtım uygulamasından sonra çalışanların performansının üst seviyelere çıktığı ve stressiz bir çalışma ortamının yarattığı moralle daha özverili oldukları tespit edilmiştir.

Tüm fabrika içi ses izolasyon uygulamalarımızı anahtar teslim şekilde yapar istenilen ses seviyelerine indiririz.